Moaña

A parroquia de Moaña divídese en dúas partes:

  • a interior, que coñecemos como San Mariño
  • e a parte máis atlántica, que coñecemos como O Carme

Do traballo de campo da parroquia de Moaña – San Martiño temos catro fotografías aéreas (escala 1:3000).

S.Martiño1

 

S.Martiño2

S.Martiño3

 

S.Martiño4

Do traballo de campo da parroquia de Moaña – O Carme temos tres fotografías aéreas (escala 1:3000). VirxeDCarmen1

VirxeDCarmen2

 

VirxeDCarmen3