Meira

Do traballo de campo da parroquia de Meira temos tres fotografías aéreas (escala 1:3000).

Meira1

Meira2

Meira3