Domaio

Do traballo de campo da parroquia de Domaio temos catro fotografías aéreas (escala 1:3000).

Domaio1

Domaio2

Domaio3

Domaio4